Hệ thống điện nhẹ

HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ TẠI HẢI PHÒNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ TẠI HẢI PHÒNG
Hệ thống điện nhẹ có tỉ trọng không quá lớn ( 10-20% giá trị dự án) nhưng là yếu tốt quyết định đẳng cấp chất lượng của công trình bởi bản chất điện nhẹ là hệ thống các sản phẩm, thiết bị công nghệ cao luôn luôn được phát triển và nâng cấp vì mục đích và tiện nghi cho người sử dụng.